Researchers
Shanghai Jiao Tong University
Shanghai Jiao Tong University
Displaying 151-180 of 899 results.
NameInstitutionRegistrationScore
Kaihua TangShanghai Jiao Tong University2017-03-22225
Kang ZhihengShanghai Jiao Tong University2019-05-23225
Jin ZhaShanghai Jiao Tong University2015-11-26224
Xiaofeng GuShanghai Jiao Tong University2018-03-01221
Seven ChuenShanghai Jiao Tong University2017-09-27218
Xian ZhouShanghai Jiao Tong University2016-05-16218
Ye YeShanghai Jiao Tong University2017-12-13216
Kid GDShanghai Jiao Tong University2020-11-08215
Chang LiuShanghai Jiao Tong University2019-04-02212
Minkow ChenShanghai Jiao Tong University2019-11-07210
Chuanyang ZhengShanghai Jiao Tong University2019-07-19208
Elvin LeeShanghai Jiao Tong University2018-09-17208
YiFeng ZhuangShanghai Jiao Tong University2016-02-16207
Weiqian GuoShanghai Jiao Tong University2020-11-06206
Fan XiruiShanghai Jiao Tong University2017-06-07205
Yunqioa LiShanghai Jiao Tong University2017-07-18205
Ruoyu DengShanghai Jiao Tong University2019-05-22203
Jun WangShanghai Jiao Tong University2019-07-28201
Xin WangShanghai Jiao Tong University2018-08-28198
Conan CuiShanghai Jiao Tong University2017-07-12193
Meng SunShanghai Jiao Tong University2018-07-05192
Shiyan PengShanghai Jiao Tong University2018-07-18192
Binhe YuShanghai Jiao Tong University2015-03-28191
Dayhope ZhangShanghai Jiao Tong University2017-10-15191
Maosen NiShanghai Jiao Tong University2018-03-11190
Daemond ShuShanghai Jiao Tong University2018-10-23188
Xw ZShanghai Jiao Tong University2017-03-16187
Weiyu SiShanghai Jiao Tong University2017-09-16183
Can TuShanghai Jiao Tong University2019-12-13181
Hongxiang CaiShanghai Jiao Tong University2017-05-31180
Displaying 151-180 of 899 results.
NameInstitutionScore
Kaihua TangShanghai Jiao Tong University225
Kang ZhihengShanghai Jiao Tong University225
Jin ZhaShanghai Jiao Tong University224
Xiaofeng GuShanghai Jiao Tong University221
Seven ChuenShanghai Jiao Tong University218
Xian ZhouShanghai Jiao Tong University218
Ye YeShanghai Jiao Tong University216
Kid GDShanghai Jiao Tong University215
Chang LiuShanghai Jiao Tong University212
Minkow ChenShanghai Jiao Tong University210
Chuanyang ZhengShanghai Jiao Tong University208
Elvin LeeShanghai Jiao Tong University208
YiFeng ZhuangShanghai Jiao Tong University207
Weiqian GuoShanghai Jiao Tong University206
Fan XiruiShanghai Jiao Tong University205
Yunqioa LiShanghai Jiao Tong University205
Ruoyu DengShanghai Jiao Tong University203
Jun WangShanghai Jiao Tong University201
Xin WangShanghai Jiao Tong University198
Conan CuiShanghai Jiao Tong University193
Meng SunShanghai Jiao Tong University192
Shiyan PengShanghai Jiao Tong University192
Binhe YuShanghai Jiao Tong University191
Dayhope ZhangShanghai Jiao Tong University191
Maosen NiShanghai Jiao Tong University190
Daemond ShuShanghai Jiao Tong University188
Xw ZShanghai Jiao Tong University187
Weiyu SiShanghai Jiao Tong University183
Can TuShanghai Jiao Tong University181
Hongxiang CaiShanghai Jiao Tong University180