Advertisment
Researchers
Displaying 1-30 of 26779 results.
NameInstitutionRegistrationScore
Dou SunConference Partner2011-02-2465346
Numen JamilaNull2018-04-2951101
Jianxin XueNortheastern University2014-03-2811721
Xin YaoCentral South University2014-04-0711118
XingShen SongNational University of Defense Technology2015-05-0410858
Ziyu LiuJilin University2017-07-1910846
Yibin XuGofun media2017-11-1010582
Peng LiuNorwegian University of Science and Technology2015-10-259760
Shuang DuHenan University of Chinese Medicine2017-03-278790
Myth ToosInstitute2018-09-298570
Conf TestChina2018-05-037245
Zhihong WangEast China University of Science and Technology2017-12-027244
Feng YeHohai University2015-12-056212
Zofia ZengInternational Academy of Science and Engineering for Development2018-03-315749
Hua WangChendu Normal College2014-09-255663
Yuan YuanHarbin Institute of Technology2016-06-285600
Jingkun GengBeihang University2015-02-085353
Dou AnXi'an Jiaotong University2015-10-225333
Fun WangUniversity of Chinese Academy of Sciences2018-06-104971
Caiyun LiuUniversity of Chinese Academy of Sciences2016-08-274729
Rui ZhangNorthwestern Polytechnical University2016-06-044705
Shuo WangUniversity of Melbourne2016-05-084675
Ph ZhangTsinghua University2016-02-204648
Yeting LiInstitute of Software, Chinese Academy of Sciences2017-08-254488
Haoran CaiHuazhong University of Science and Technology2016-06-304459
2468775007 QInstitute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences2017-03-154208
Jiaye ShaoSuzhou2017-01-074073
Guangli LiICT, CAS2015-12-313880
Zhixuan ZhouWuhan University2018-05-153863
Mingchen LiQfnu2018-02-203661
Displaying 1-30 of 26779 results.
NameInstitutionScore
Dou SunConference Partner65346
Numen JamilaNull51101
Jianxin XueNortheastern University11721
Xin YaoCentral South University11118
XingShen SongNational University of Defense Technology10858
Ziyu LiuJilin University10846
Yibin XuGofun media10582
Peng LiuNorwegian University of Science and Technology9760
Shuang DuHenan University of Chinese Medicine8790
Myth ToosInstitute8570
Conf TestChina7245
Zhihong WangEast China University of Science and Technology7244
Feng YeHohai University6212
Zofia ZengInternational Academy of Science and Engineering for Development5749
Hua WangChendu Normal College5663
Yuan YuanHarbin Institute of Technology5600
Jingkun GengBeihang University5353
Dou AnXi'an Jiaotong University5333
Fun WangUniversity of Chinese Academy of Sciences4971
Caiyun LiuUniversity of Chinese Academy of Sciences4729
Rui ZhangNorthwestern Polytechnical University4705
Shuo WangUniversity of Melbourne4675
Ph ZhangTsinghua University4648
Yeting LiInstitute of Software, Chinese Academy of Sciences4488
Haoran CaiHuazhong University of Science and Technology4459
2468775007 QInstitute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences4208
Jiaye ShaoSuzhou4073
Guangli LiICT, CAS3880
Zhixuan ZhouWuhan University3863
Mingchen LiQfnu3661
Advertisment