Researchers
Shanghai Jiao Tong University
Shanghai Jiao Tong University
Displaying 121-150 of 800 results.
NameInstitutionRegistrationScore
Shunfeng PengShanghai Jiao Tong University2017-12-21229
Ruhui MaShanghai Jiao Tong University2016-04-14228
Jun LingShanghai Jiao Tong University2019-07-27228
Mohammed AlmehdharShanghai Jiao Tong University2019-07-26226
Kaihua TangShanghai Jiao Tong University2017-03-22225
Kang ZhihengShanghai Jiao Tong University2019-05-23225
Jin ZhaShanghai Jiao Tong University2015-11-26224
Xiaofeng GuShanghai Jiao Tong University2018-03-01221
Seven ChuenShanghai Jiao Tong University2017-09-27218
Xian ZhouShanghai Jiao Tong University2016-05-16218
Ye YeShanghai Jiao Tong University2017-12-13216
Xuhong WangShanghai Jiao Tong University2019-04-18215
Weihang WangShanghai Jiao Tong University2018-08-15209
Chuanyang ZhengShanghai Jiao Tong University2019-07-19208
Elvin LeeShanghai Jiao Tong University2018-09-17208
YiFeng ZhuangShanghai Jiao Tong University2016-02-16207
Fan XiruiShanghai Jiao Tong University2017-06-07205
Yunqioa LiShanghai Jiao Tong University2017-07-18205
Chang LiuShanghai Jiao Tong University2019-04-02199
Ruoyu DengShanghai Jiao Tong University2019-05-22198
Xin WangShanghai Jiao Tong University2018-08-28198
Conan CuiShanghai Jiao Tong University2017-07-12193
Meng SunShanghai Jiao Tong University2018-07-05192
Binhe YuShanghai Jiao Tong University2015-03-28191
Dayhope ZhangShanghai Jiao Tong University2017-10-15191
Maosen NiShanghai Jiao Tong University2018-03-11190
Jun WangShanghai Jiao Tong University2019-07-28189
Daemond ShuShanghai Jiao Tong University2018-10-23188
Zhang SlShanghai Jiao Tong University2020-04-06187
Liang ZhangShanghai Jiao Tong University2019-02-22187
Displaying 121-150 of 800 results.
NameInstitutionScore
Shunfeng PengShanghai Jiao Tong University229
Ruhui MaShanghai Jiao Tong University228
Jun LingShanghai Jiao Tong University228
Mohammed AlmehdharShanghai Jiao Tong University226
Kaihua TangShanghai Jiao Tong University225
Kang ZhihengShanghai Jiao Tong University225
Jin ZhaShanghai Jiao Tong University224
Xiaofeng GuShanghai Jiao Tong University221
Seven ChuenShanghai Jiao Tong University218
Xian ZhouShanghai Jiao Tong University218
Ye YeShanghai Jiao Tong University216
Xuhong WangShanghai Jiao Tong University215
Weihang WangShanghai Jiao Tong University209
Chuanyang ZhengShanghai Jiao Tong University208
Elvin LeeShanghai Jiao Tong University208
YiFeng ZhuangShanghai Jiao Tong University207
Fan XiruiShanghai Jiao Tong University205
Yunqioa LiShanghai Jiao Tong University205
Chang LiuShanghai Jiao Tong University199
Ruoyu DengShanghai Jiao Tong University198
Xin WangShanghai Jiao Tong University198
Conan CuiShanghai Jiao Tong University193
Meng SunShanghai Jiao Tong University192
Binhe YuShanghai Jiao Tong University191
Dayhope ZhangShanghai Jiao Tong University191
Maosen NiShanghai Jiao Tong University190
Jun WangShanghai Jiao Tong University189
Daemond ShuShanghai Jiao Tong University188
Zhang SlShanghai Jiao Tong University187
Liang ZhangShanghai Jiao Tong University187