Researchers
Shenzhen University
Shenzhen University
Displaying 1-30 of 131 results.
NameInstitutionRegistrationScore
Fan DingShenzhen University2015-05-151035
Laizhong CuiShenzhen University2014-04-21990
Yang HuiShenzhen University2017-09-05789
Yang ZhaoShenzhen University2018-03-14666
Sheng-hua ZhongShenzhen University2015-08-05480
Jinjin TangShenZhen University2018-11-29456
Jianfeng PengShenzhen University2018-09-28430
Fang WangShenZhen University2018-04-08405
Yawen ZhouShenzhen University2018-12-16392
Jun KShenzhen University2019-01-18384
Chen LiShenzhen University2018-10-21354
Zhu JihongShenZhen University2017-10-30350
Cheng WenShenzhen University2019-01-23344
静静 HuaShenzhen University2018-09-19283
Zhang MengShenzhen University2017-06-11275
LULU YINShenzhen University2017-04-18258
Zhang ZhangShenzhen University2017-11-09243
Lyu XiaomengSHENZHEN UNIVERSITY2017-05-24239
Zhengyuzhang ZhengyuzhangShenZhen University2020-02-28229
Lunqing HouShenZhen University2019-07-02227
Wei YanShenzhen University2019-03-28200
Weiguang LiShenzhen University2018-03-08196
Zhi ZhangShenzhen University2019-02-27190
Zhang BookShenzhen University2020-07-11189
Huang XingshengShenzhen University2017-03-06170
Luo HaihuaShenzhen University2018-01-14169
Song QiShenzhen University2017-05-31169
Chao OuShenzhen University2018-06-14161
Liu MengshuShenzhen University2019-02-25157
Wang XinShenZhen University2018-11-30146
Displaying 1-30 of 131 results.
NameInstitutionScore
Fan DingShenzhen University1035
Laizhong CuiShenzhen University990
Yang HuiShenzhen University789
Yang ZhaoShenzhen University666
Sheng-hua ZhongShenzhen University480
Jinjin TangShenZhen University456
Jianfeng PengShenzhen University430
Fang WangShenZhen University405
Yawen ZhouShenzhen University392
Jun KShenzhen University384
Chen LiShenzhen University354
Zhu JihongShenZhen University350
Cheng WenShenzhen University344
静静 HuaShenzhen University283
Zhang MengShenzhen University275
LULU YINShenzhen University258
Zhang ZhangShenzhen University243
Lyu XiaomengSHENZHEN UNIVERSITY239
Zhengyuzhang ZhengyuzhangShenZhen University229
Lunqing HouShenZhen University227
Wei YanShenzhen University200
Weiguang LiShenzhen University196
Zhi ZhangShenzhen University190
Zhang BookShenzhen University189
Huang XingshengShenzhen University170
Luo HaihuaShenzhen University169
Song QiShenzhen University169
Chao OuShenzhen University161
Liu MengshuShenzhen University157
Wang XinShenZhen University146