Researchers
Shenzhen University
Shenzhen University
Displaying 1-30 of 125 results.
NameInstitutionRegistrationScore
Fan DingShenzhen University2015-05-151035
Laizhong CuiShenzhen University2014-04-21990
Yang HuiShenzhen University2017-09-05789
Yang ZhaoShenzhen University2018-03-14666
Jinjin TangShenZhen University2018-11-29456
Sheng-hua ZhongShenzhen University2015-08-05437
Jianfeng PengShenzhen University2018-09-28430
Yawen ZhouShenzhen University2018-12-16392
Jun KShenzhen University2019-01-18384
Fang WangShenZhen University2018-04-08369
Zhu JihongShenZhen University2017-10-30350
Chen LiShenzhen University2018-10-21346
Cheng WenShenzhen University2019-01-23339
静静 HuaShenzhen University2018-09-19283
Zhang MengShenzhen University2017-06-11275
LULU YINShenzhen University2017-04-18258
Zhang ZhangShenzhen University2017-11-09243
Lyu XiaomengSHENZHEN UNIVERSITY2017-05-24239
Zhengyuzhang ZhengyuzhangShenZhen University2020-02-28229
Lunqing HouShenZhen University2019-07-02227
Wei YanShenzhen University2019-03-28200
Weiguang LiShenzhen University2018-03-08196
Zhi ZhangShenzhen University2019-02-27190
Huang XingshengShenzhen University2017-03-06170
Luo HaihuaShenzhen University2018-01-14169
Song QiShenzhen University2017-05-31169
Chao OuShenzhen University2018-06-14161
Liu MengshuShenzhen University2019-02-25157
Chen ChenShenzhen University2019-01-20142
Yi DongYiShenzhen University2019-01-09141
Displaying 1-30 of 125 results.
NameInstitutionScore
Fan DingShenzhen University1035
Laizhong CuiShenzhen University990
Yang HuiShenzhen University789
Yang ZhaoShenzhen University666
Jinjin TangShenZhen University456
Sheng-hua ZhongShenzhen University437
Jianfeng PengShenzhen University430
Yawen ZhouShenzhen University392
Jun KShenzhen University384
Fang WangShenZhen University369
Zhu JihongShenZhen University350
Chen LiShenzhen University346
Cheng WenShenzhen University339
静静 HuaShenzhen University283
Zhang MengShenzhen University275
LULU YINShenzhen University258
Zhang ZhangShenzhen University243
Lyu XiaomengSHENZHEN UNIVERSITY239
Zhengyuzhang ZhengyuzhangShenZhen University229
Lunqing HouShenZhen University227
Wei YanShenzhen University200
Weiguang LiShenzhen University196
Zhi ZhangShenzhen University190
Huang XingshengShenzhen University170
Luo HaihuaShenzhen University169
Song QiShenzhen University169
Chao OuShenzhen University161
Liu MengshuShenzhen University157
Chen ChenShenzhen University142
Yi DongYiShenzhen University141